O obci

Vitajte v malebnej obci Dohňany, ktorej chotár sa rozprestiera približne v strede Púchovskej doliny, najmä ak berieme do úvahy chotáre integrovaných častí Mostišťa a  Zbory. Dolinou preteká rieka Biela voda a dopravnú obslužnosť zabezpečujú dve komunikácie - automobilová a železničná.  Pôdohospodársku plochu obce Dohňany tvorí orná pôda, lúky, pasienky a lesy o spoločnej výmere 3000 ha. V Dohňanoch a jej častiach žije takmer 1800 ľudí. Stred obce má nadmorskú výšku 290 m, v Mostišti 390 m a v Zbore 360 m.

Čítať ďalej: O obci Dohňany

Obec Dohňany má podobne ako Slovenská republika všetky štyri symboly, ktoré obec reprezentujú, prisudzujú a dávajú jej svoju jedinečnosť.

Čítať ďalej: Symboly obce

Prvá písomná zmienka o obci Dohňany pochádza z  roku 1471. Obec sa spomína  v súpise lednického panstva spolu s ďalšími 21 obcami. V súčasnosti sa tento dokument t.j. darovacia listina nachádza v Budapešti.
Amatérsky bádateľ a výskumník barón Emil Friedrich Johannes Höening O Carroll, ktorý žil v Púchove koncom 19. storočia, kde je aj pochovaný sa zaoberal  históriou 2. storočia p.n.l. a 3 storočia nášho letopočtu. Zväčša náhodné nálezy na skale v Dohňanoch, či na dohnianskom sú akýmsi svedectvom o živote zo staršej doby kamennej, k archeologickým nálezom z púchovskej doliny patrí mamutia kosť,  brúsená kamenná sekerka spolu s inými kamennými nástrojmi, podľa ktorých usudzujeme, že medzi prvými ľuďmi, ktorí sa tu usadili bol praveký človek v 4. až 3. tisícročí pred Kristom.

Čítať ďalej: Niečo z histórie obce Dohňany

František Volf
(1897, Třeboň - 1983, České Budějovice) Na Slovensku pôsobil ako učiteľ takmer dvadsať rokov. Od roku 1919, keď prišiel do vtedajšej Veľkej Bytče, až v rôznych mestách do roku 1938. V roku 1922 F. Volf odchádza z Bytče a nastupuje ako učiteľ v Dohňanoch, kde pôsobil až do roku 1929.
Ferko Urbánek
(Ferko Urbánek 1859 Vsetín - 1934 Bratislava) Pochádzal z rodiny moravského staviteľa, ktorý sa r. 1865 presťahoval s rodinou do Dohnian, kde si kúpil gazdovstvo. Navštevoval gymnázium v Kláštore pod Znievom, v Ostrihome, odkiaľ ho vylúčili pre slovenské národné cítenie.
Jozef Gregor Tajovský
(1874 Tajov - 1940 Bratislava). Po absolvovaní znievskeho učiteľského ústavu ho ako mladého 21-ročného učiteľa, ktorý sa dostal do rozporu so školskou vrchnosťou, keď sa staval proti maďarizácii, za trest preložili do Dohnian, kde pôsobil v s školských rokoch 1895 -1897.

Čítať ďalej: Osobnosti

Územný plán obce schválený obecným zastupiteľstvom v Dohňanoch. 

 

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce schválený obecným zastupiteľstvom v Dohňanoch.

Samostatné výkresy grafickej časti:

 

 Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce schválený obecným zastupiteľstvom v Dohňanoch.

 

                             UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - KV-P C        UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - ŠV     

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - RL               UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - KV-P B 

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - KV-P A         UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - EL A-P

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - KV C            UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - KV B  

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - KV A            UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - EL C  

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - EL B            UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - EL A 

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - EL C-P         UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - EL B-P 

                      Správa ZaD č  2 ÚPN-O Dohňany čistopis       UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - PPF B 

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - PPF A          UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - PPF-P C 

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - PPF-P B       UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - PPF-P A 

 

Prosíme o zhovievavosť pri načítavaní jednotlivých zložiek UPN z dôvodu ich veľkosti!

Podujatia

Žiadne udalosti

Anketa

Páčia sa vám nové www stránky obce?

Áno - 60.9%
Nie - 39.1%

Počet hlasov: 23
Hlasovanie bolo ukončené o: august 31, 2013
Go to top