Projekty EÚ

Kód ITMS : 24110110177
Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os : 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Operačný cieľ : 1.2-Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU

Prijímateľ : Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Považská Bystrica
Doba realizácie projektu : 04/2014 - 12/2015
Výška finačného príspevku : 18 870 674,11 EUR
Riadiaci orgán : Ministerstvo životného prostredia SR, http://www.opzp.sk/

Čítať ďalej: Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapa

EU2 TSK 1

 

 FOND MIKROPROJEKTOV

 

STRATÉGIA

 

EU2 TSK 1

 

FOND MIKROPROJEKTOV

 

Projekt vznikol na základe dlhoročnej spolupráce medzi prihraničnými obcami Púchovskej doliny a Hornolidečska, financovaný je v rámci Fondu mikroprojektov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 v spolupráci s  Trenčianskym samosprávnym krajom.

Čítať ďalej: Podpora cezhraničnej turistiky Púchovskej doliny a Hornolidečska

EU

 

Obec Dohňany, ako hlavný cezhraničný partner v spolupráci s vedúcim partnerom Sdružením obcí Hornolidečska zrealizovali projekt technického zabezpečenia dobrovoľných hasičských zborov Hornolidečska a Púchovskej doliny, financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.

Čítať ďalej: „Vytvoření sítě pro krízové řízení Česko – Slovenském příhraničí“

 

EU EU1

FOND MIKROPROJEKTOV

 

Projekt vznikol na základe dlhoročnej spolupráce medzi obcami Dohňany a Horní Lideč. Financovaný bude v rámci Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 v spolupráci s  Trenčianskym samosprávnym krajom.

Čítať ďalej: „ROZVOJ TURIZMU NA NÁUČNÝCH CHODNÍKOCH V POHRANIČNEJ OBLASTI HORNOLIDEČSKA A PÚCHOVSKEJ DOLINY“

Strana 1 z 4

Podujatia

Žiadne udalosti

Anketa

Páčia sa vám nové www stránky obce?

Áno - 60.9%
Nie - 39.1%

Počet hlasov: 23
Hlasovanie bolo ukončené o: august 31, 2013
Go to top