Územný plán obce schválený obecným zastupiteľstvom v Dohňanoch. 

 

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce schválený obecným zastupiteľstvom v Dohňanoch.

Samostatné výkresy grafickej časti:

 

 Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce schválený obecným zastupiteľstvom v Dohňanoch.

 

                             UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - KV-P C        UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - ŠV     

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - RL               UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - KV-P B 

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - KV-P A         UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - EL A-P

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - KV C            UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - KV B  

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - KV A            UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - EL C  

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - EL B            UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - EL A 

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - EL C-P         UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - EL B-P 

                      Správa ZaD č  2 ÚPN-O Dohňany čistopis       UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - PPF B 

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - PPF A          UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - PPF-P C 

                      UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - PPF-P B       UPN Dohňany ZaD č.2 Čistopis - PPF-P A 

 

Prosíme o zhovievavosť pri načítavaní jednotlivých zložiek UPN z dôvodu ich veľkosti!

Podujatia

Žiadne udalosti

Anketa

Páčia sa vám nové www stránky obce?

Áno - 60.9%
Nie - 39.1%

Počet hlasov: 23
Hlasovanie bolo ukončené o: august 31, 2013
Go to top