Multifunkc.ihrisko-Dohnany

Prevádzkové ustanovenia


1. Prevádzkové hodiny MI:
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov).
08:00 hod. – 15:00 hod. ZŠ s MŠ, individuálne rezervovanie pre záujemcov,
15:00 hod. – 17:00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,
17:00 hod. – 1900 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,


Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov).
09:00 hod. – 15:00 hod. deti a mládež do 18 rokov,
15:00 hod. – 17:00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,
17:00 hod. – 21:00 hod. rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18 rokov),

Sobota – Nedeľa.
09:00 hod. – 13:00 hod. rezervovanie pre záujemcov (užívateľom nad 18 rokov),
13:00 hod. – 17:00 hod. deti a mládež do 18 rokov,
17:00 hod. – 19:00 hod. rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18 rokov),

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj iný záujemcovia (inej kategórie).
4. Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné, ale len v čase vyhradenom v prevádzkovom ustanovení.
5. Užívanie MI pre užívateľov nad 18 rokov je spoplatnené nasledovne:
a) 6 € (180,7,-SKK) / hod. bez využitia umelého osvetlenia a šatne,
b) 8 € (241,-SKK) / hod. s využitím šatne alebo umelého osvetlenia,
c) 10 € (301,26 SKK) / hod s využitím umelého osvetlenia a šatní,
d) Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom MI.
e) Úhradu za prenájom MI je potrebné uhradiť na mieste správcovi. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu. Správca MI vedie evidenciu o používaní MI a poplatkoch, ktoré odovzdá do pokladne obce. Spoplatniť prenájom MI je možné iba 2 hod. denne. Peniaze za prenájom použije obec iba na údržbu MI.

 

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Dohňany je upravený Všeobecne záväzným nariadením: č. 2/2009 – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Dohňany.

Uvedené VZN upravuje prevádzkové hodiny a tiež poplatky za využitie multifunkčného ihriska.

Záujem o využitie multifunkčného ihriska nahláste správkyni ihriska: p. Štefánii Zigovej, tel.: 0905 621 613

 

Zdieľať

Podujatia

Žiadne udalosti

Anketa

Páčia sa vám nové www stránky obce?

Áno - 60.9%
Nie - 39.1%

Počet hlasov: 23
Hlasovanie bolo ukončené o: august 31, 2013
Go to top