Vznikol 1. júla 1903 a mal sedemdesiat členov. Jeho prvým predsedom bol Daniel Singer s najväčším počtom podielov 48/16. Takmer celú tretinu podielov mali dohnianski židia.Overovateľmi boli Juraj Ráček a Imrich Jugáš. K zakladajúcim členom urbára patril aj Ferko Urbánek.
Počas nasledujúcich rokov sa počet urbárnikov zvyšoval, r. 1934 ich už bolo 146. Za predsedu bol 5. mája 1934 zvolený Imrich Miškovský, za overovateľov Ján Chalupčík a Ján Uhlík. Zväčšoval sa i majetok urbáru, r. 1939 odkúpili dohnianski urbárnici 13 ha lesa Pánska hora od bratov Schreiberovcov.  Voľby funkcionárov sa konali každý tretí rok, r. 1940 bol za predsedu zvolený Filip Žaťko, farár v Dohňanoch, za lesného gazdu Ondrej Maruna, za pokladníka Štefan Bisaha, zapisovateľa Ján Miškovský a za členov výboru Ján Kollár,  Štefan Hriadeľ, Dezider Weis, Juraj Uhlík, Pavel Sapák, Ján Harnádek. Valné zhromaždenia sa konávalo v štátnej škole (dnes pamätná izba).
V roku 1958  (15.VIII.) bol aj dohniansky urbár zrušený, a to podľa zákona SNR 2/1958 Zb. o rušení urbárov. Novozaložené jednotné roľnícke družstvo odobralo urbárnikom  215 ha lesa a iných pozemkov, z čoho 125 ha uzurpovali Štátne lesy. Zápisnicu o prevzatí urbárnici odopreli podpísať.

Vlastnícke a užívateľské pomery sa zmenili až 31. januára 1992, keď sa v kultúrnom dome konala ustanovujúca schôdza obnoveného urbáru. Boli na nej schválené nové stanovy a zvolený  výbor. Predsedom sa stal Emil Baška, tajomníkom Štefan Hriadeľ, pokladníkom Stanislav Pastva. 30.7.1992 bola urbárska obec aj zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR. Neskôr sa zaviedol vis mayor názov Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany. 22. 2. 1996 si valné zhromaždenie podielnikov zvolilo nový výbor s deviatimi členmi: predseda Emil Baška, tajomník Ján Chalupčík, hospodár Stanislav Pastva, členovia Eva Rišková, Karol Badura, Štefan Hriadeľ, Ján Jamborek, František Vrábel a Ján Vrábel. Do dozronej rady boli zvolení Ing. Ondrej Kollár, Rudolf Baška a Bohuslav Jugáš.
Majetok urbáru nebol však ešte odovzdaný bezo zbytku, napr. Štátne lesy odovzdávania zdržiavali a PD Mestečko si nechalo , neoprávnene, zapísať takmer 200 ha hôr a pasienkov, o ktoré vznikol súdny spor,  trvajúci takmer sedem rokov. Konečne bol aj tento majetok vrátený.

Dňa 23. 2. 2003 sa v reštaurácii U Matúša konala valná urbárska hromada, kde bol opäť volený nový výbor. Predsedom sa stal Ján Vrábel, tajomníkom Anton Baška, pokladníkom Jozef Riško, hájnikom Jozef Franek, členmi Milan Vrábel, Jozef Paganík, Bohuslav Čvirik, Karol Bisaha, Pavol Mušák. Dozornú radu tvorili František Franek, Štefan Rulák, Ján Jamborek. Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany získalo finančné prostriedky z fondov EÚ na výsadbu a budovanie lesnej cesty. Z týchto zdrojov získali dohnianski urbárnici 519.000 Sk na výsadbu a 2,.9 milióna Sk na rekonštrukciu ciest.

V súčasnosti je predsedom Ing. Karol Mušák, ktorý bol zvolený dňa 22.4.2012 na Valnom zhromaždení Urbárskeho pozemkového spoločenstva konaného v Dome kultúrnych tradícií v Dohňanoch. Podpredsedom a zároveň pokladníkom UPS je Martin Riško. Členovia sú Ján Vrábel, Vladislav Kolár a Roman Vrábel. 

Kontakt : Ing. Karol Mušák - predseda UPS
Tel.: 042/4671349
Mobil : 0918 335 364
E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
 
Zdieľať

Podujatia

Žiadne udalosti

Anketa

Páčia sa vám nové www stránky obce?

Áno - 60.9%
Nie - 39.1%

Počet hlasov: 23
Hlasovanie bolo ukončené o: august 31, 2013
Go to top