František Volf
(1897, Třeboň - 1983, České Budějovice) Na Slovensku pôsobil ako učiteľ takmer dvadsať rokov. Od roku 1919, keď prišiel do vtedajšej Veľkej Bytče, až v rôznych mestách do roku 1938. V roku 1922 F. Volf odchádza z Bytče a nastupuje ako učiteľ v Dohňanoch, kde pôsobil až do roku 1929.
Ferko Urbánek
(Ferko Urbánek 1859 Vsetín - 1934 Bratislava) Pochádzal z rodiny moravského staviteľa, ktorý sa r. 1865 presťahoval s rodinou do Dohnian, kde si kúpil gazdovstvo. Navštevoval gymnázium v Kláštore pod Znievom, v Ostrihome, odkiaľ ho vylúčili pre slovenské národné cítenie.
Jozef Gregor Tajovský
(1874 Tajov - 1940 Bratislava). Po absolvovaní znievskeho učiteľského ústavu ho ako mladého 21-ročného učiteľa, ktorý sa dostal do rozporu so školskou vrchnosťou, keď sa staval proti maďarizácii, za trest preložili do Dohnian, kde pôsobil v s školských rokoch 1895 -1897.

František Volf

 František Volf (1897, Třeboň - 1983, České Budějovice)

Na Slovensku pôsobil ako učiteľ takmer dvadsať rokov. Od roku 1919, keď prišiel do vtedajšej Veľkej Bytče, až v rôznych mestách do roku 1938. V roku 1922 F. Volf odchádza z Bytče a nastupuje ako učiteľ v Dohňanoch, kde pôsobil až do roku 1929. Tento významný maliar, spisovateľ a učiteľ sám považuje, obdobie strávené v Púchovskej doline za  najplodnejšie, vyučoval tu s láskou a popri výučbe aj prekladal, zostavoval výbery českých a slovenských spisovateľov, V rokoch 1925 až 1928 vydával v spolupráci s Jozefom Pospíšilom vlastivedný časopis pre mládež "Slovenskou otčinou", v tom istom roku bol poverený Štefanom Krčmérym vedením detského časopisu "Včelka". Od 28. roku vlastným nákladom vydával časopis "Československé ráno". Dôležitá bola aj jeho spolupráca a priateľstvo s Janom Hálom, ktorý ilustroval jeho knihy, časopisy, ale aj učebnice. V roku 1928 so známym zberateľom, fotografom a filmárom  Karolom Plickom nakrúcali v obci Dohňany a Púchovskej doline národopisný film "Za slovenským ľudom". Z Dohnian odišiel v roku 1929, ale ďalej putoval po Slovensku až do roku 1938. Na cestách po Slovensku sa zoznamoval nielen s  krásami slovenského kraja, ale aj s jeho biedou, ktorú zobrazoval v portrétoch a gestách tých najchudobnejších. V jeho tvorbe sa odrážajú smery ako kubizmus v olejovej maľbe "Začiatok a koniec", sociálny realizmus v taktiež olejovej maľbe "Jedlíci z ústavu,  matissovský štýl, ale aj naturalizmus a iluzionizmus. Od 50-tych rokov si maliar našiel vlastný štýl, jednoduchú líniu, ktorú môžeme vidieť v jeho lyrizovaných krajinkách či portrétoch. V roku 1972 si František Volf prevzal titul čestného občana Dohnian, za jeho jedinečné pôsobenie a rozvoj kultúry v obci.

 

Ferko Urbánek

Ferko Urbánek  (1859 Vsetín - 1934 Bratislava)

Pochádzal z rodiny moravského staviteľa, ktorý sa r. 1865 presťahoval s rodinou do Dohnian, kde si kúpil gazdovstvo. Navštevoval gymnázium v Kláštore pod Znievom, v Ostrihome, odkiaľ ho vylúčili pre slovenské národné cítenie. V rokoch 1883 - 1904 gazdoval na otcovom majetku a prejavil záujem o dramatickú tvorbu. Dostal sa k nej cez ochotnícke divadlo, ktorému sa venoval ako herec, organizátor a postupne aj ako autor. Jeho začiatočné dramatické pokusy sa síce hrali, no v tlači nevyšli.  Počas takmer šesťdesiatročnej literárnej činnosti napísal okolo 60 divadelných hier. Literárne dozrel za po bytu v Dohňanoch. Zo začiatku písal krátke spoločenské veselohry a salónne frašky, v polovici 90. rokov, keď v Dohňanoch pôsobil J. G. Tajovský, sa ich záujem obrátil na ľudové hry zo sedliackeho prostredia. F. Urbánek v Dohňanoch napísal Strídža spod hája, Rozmajrín, Bludár, Škriatok, Pokuta za hriech, Diabol v raji manželskom, Mam a klam. Už ako známy spisovateľ odchádza v r. 1904 do Trnavy, kde sa stal tajomníkom Spolku sv. Vojtecha. V tom čase sa do jeho repertoáru zaradili krátke alegorické hry o národnom utrpení. Posledné obdobie svojej umeleckej tvorby (po roku 1922) zasvätil písaniu hier z dedinského prostredia Krutohlavci, Pani richtárka, Pytliakova žena.

 

 

Jozef Gregor Tajovský

 Jozef Gregor Tajovský (1874 Tajov - 1940 Bratislava)

Po absolvovaní znievskeho učiteľského ústavu ho ako mladého 21-ročného učiteľa, ktorý sa dostal do rozporu so školskou vrchnosťou, keď sa staval proti maďarizácii, za trest preložili do Dohnian, kde pôsobil v s školských rokoch 1895 -1897. Stretol sa tu s dramatikom Ferkom Urbánkom, ktorý nasmeroval jeho pozornosť na typ ľudovej hry folklórneho charakteru. Skôr ako proces jeho umeleckého dozrievania vyústil do Ženského zákona, pokúsil sa spracovať podobnú tému v hrách Anička, Sľuby, Konačka, Námluvy. K posledným dvom hrám má žánrovo blízko Jej budúci. Písal ich "dohnianskym" perom a dôraz v nich kládol na zachytenie folklóru, či obraz slovenskej dediny a  jej majetkových vzťahov. Jozef Gregor Tajovský patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej literatúry a je jedným zo zakladateľov - predstaviteľov realistickej tvorby - vykresľujúcej národný a sociálny život ľudu.

Podujatia

Žiadne udalosti

Anketa

Páčia sa vám nové www stránky obce?

Áno - 60.9%
Nie - 39.1%

Počet hlasov: 23
Hlasovanie bolo ukončené o: august 31, 2013
Go to top