Obec Dohňany má podobne ako Slovenská republika všetky štyri symboly, ktoré obec reprezentujú, prisudzujú a dávajú jej svoju jedinečnosť.

Erb obce

ERB-Dohnany

Popis erbu:
Z listu heraldického odboru ministerstva vnútra SR vyplýva, že erb je tak jedinečný a bohatý na svoje znaky, že sa nedá popísať ...
Podľa rozprávania občanov a pamätníkov erb obce Dohňany vyjadruje, že sa tu usadili (kotva) ľudia veriaci (kríž), ktorí boli veľmi pracovitý (kosa a cep) a pracovali od svitu do mrku (slnko a mesiac). Stavba, ktorá sa nachádza v spodnej časti je budova vtedajšieho obecného liehovaru. Zlaté srdce v strede znamená, že sú tu ľudia dobrosrdeční.

Obecná zástava:

vlajka

Pečať obce:

pecat

Hymna:
Na svete len jedna obec jestvuje,
od pradávna Dohňanmi sa menuje,
rastú v nej mládenci silní ako buk
a dievčence krásne ako z ruže puk.
 
A tí naši starší chlapi fúzatí,
vracajú sa k ženám prácou ustatí.
Ale ženy vravia: sú to chlapíci,
preto ich vítajú: „Sláva Dohňanci!

Podujatia

Žiadne udalosti

Anketa

Páčia sa vám nové www stránky obce?

Áno - 60.9%
Nie - 39.1%

Počet hlasov: 23
Hlasovanie bolo ukončené o: august 31, 2013
Go to top